Geliştirilebilir insan,  sürdürülebilir iş gücü, yükseltilebilir motivasyon, kontrol altına alınabilir  maliyetler,kuruma sadakat , ölçülebilir performans vb gibi bir çok beklentinin sağlanabilmesi içinher firmanın kendi vizyonu ile uyumlu çalışabilecek yazılımlar geliştirilmesi.