Bu tür kampanyalar  3-6 aylık planlanan, satış kanallarına kısa sürede stok yüklemeyi hedeflenen ve genellikle ciro baremli olup kampanya dinamikleri tamamen firmaların ihtiyaç ve hedefler doğrultusunda şekillenen projelerdir.